El gimnàs

El gimnàs és de nova construcció i el material que empram és completament nou: Pensat en els infants i amb la finalitat de que puguin desenvolupar completament la seva psicomotricitat.El gimnàs i els seus elements són molt importants per al complet desenvolupament dels infants.